Advokátní kancelář Lamacz

Mgr. martin Lamacz

Mám bohaté zkušenosti a dlouholetou praxi v oboru. Specializuji se zejména na rodinné a obchodní právo a právo nemovitostí, ale mám zkušenosti i z oblasti trestního práva, jako obhájce v trestní záležitosti a samozřejmě se setkávám i s řešením běžných občanských věcí. Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, promoval jsem v roce 2007. Během studií jsem absolvoval řadu stáží a jazykových kurzů. Nabízím své služby i v anglickém jazyce. Po studiích jsem pracoval jako advokátní koncipient v advokátních kancelářích v Praze se zaměřením na klientelu malých a středních podnikatelů, obhajoby v trestních věcech či řešení problémů běžných občanů. Po nasbíraných cenných zkušenostech jsem v roce 2011 úspěšně složil advokátní zkoušky a začal pracovat jako advokát v Praze. Moje práce je mi koníčkem a každý klient je pro mě důležitý. Samozřejmostí je osobní empatický a lidský přístup. V řešení problému se snažím být maximálně efektivní a poskytuji komplexní služby. Proto spolupracuji s notáři, znalci, exekutory, tlumočníky, realitními makléři a inkasními agenturami.
Mgr. Martin Lamacz

Rodinné právo

 • Sporný i nesporný rozvod manželství
 • Úprava poměrů rodičů k nezletilým dětem
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Výživné pro děti, manžela - manželku
a další...
Více informací

Právo nemovitostí

 • Kupní a darovací smlouvy k nemovitostem
 • Zástavy a věcná břemena k nemovitostem
 • Advokátní úschova k zaplacení kupní ceny
 • Bytové nájmy, nájmy nemovitostí a pacht
a další...
Více informací

Obchodní právo

 • Zakládaní obchodních společností
 • Korporátní změny ve společnostech
 • Smluvní agenda, právní audit smluv
 • Vymáhání a správa pohledávek
a další...
Více informací

Občanské právo

 • Zastupování klienta u soudu
 • Vypracování a kontrola smluv
 • Převody nemovitostí, úschova
 • Zakládaní SVJ / družstva / spolku
a další...
Více informací
Veškeré služby nabízím v českémanglickém jazyce
Domluvte si <strong>úvodní konzultaci</strong>

Domluvte si úvodní konzultaci

Rád se s vámi uvidím osobně a nabídnu řešení přímo vám na míru.